Algemene voorwaarden

Op alle samenwerkingen en de daaruit voortvloeiende foto’s zijn de Algemene Voorwaarden van Oh zo mooi fotografie van toepassing.

AUTEURSRECHT & PUBLICATIE

Oh zo mooi fotografie heeft het recht om de foto’s te publiceren en op te nemen op haar website, portfolio, social media, fotowedstrijden of als reclame voor haar werk. Indien je liever niet hebt dat de foto’s worden gepubliceerd kun je dit voor de fotoshoot per e-mail kenbaar maken. Als klant heb je het recht de foto’s te gebruiken in de privé-sfeer. Wil je de foto’s daarbuiten gebruiken dan dien je voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen, foto’s mogen niet worden bewerkt of bijgesneden zonder toestemming van de fotograaf. Oh zo mooi fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (ongeoorloofd) gebruik maken van foto’s door derden.

 

TARIEVEN EN REISKOSTEN
Tarieven vermeld op de website zijn exclusief btw en reiskosten binnen een straal van 10 km vanaf (2662 BD) Bergschenhoek. Buiten deze straal bedragen reiskosten € 0,25 per gereden kilometer.

 

BEVESTIGING
De fotoshoot is bevestigd wanneer een er een definitief akkoord per e-mail is gedaan.

 

ANNULERING
Bij annulering binnen 48 uur van de fotoshoot zal 25% van het factuur bedrag in rekening worden gebracht. Ziekte: indien Oh zo mooi fotografie wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de te fotograferen, is zij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Oh zo mooi fotografie de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf die een soortgelijke stijl hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Oh zo mooi fotografie derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van fotograaf.

 

VERPLAATSEN BIJ SLECHT WEER
Bij fotoshoots op een buitenlocatie wordt bij weersvoorspellingen met veel wind en/of regen in overleg een nieuwe datum gekozen. Uiterlijk 1 dag van te voren beslist de fotograaf of de fotoshoot kan doorgaan aan de hand van de weersvoorspellingen.

Personal Branding fotografie

Er wordt in overleg besloten of de fotoshoot door kan gaan of verzet wordt. Dit is afhankelijk van het weer, het licht op de locatie en de soort fotoshoot. Bij zeer slechte weersvoorspellingen kunnen niet aan deze behoefte voldoen en vragen dan om het verplaatsen van de fotoshoot. In overleg wordt er dan een nieuwe datum gekozen.

Gezins lifestyle fotografie
Omdat Oh zo mooi fotografie afhankelijk is van natuurlijk licht is het belangrijk dat het geen zeer bewolkte dag is wanneer de fotoshoot plaatsvindt. Wanneer een huis/slaapkamer niet beschikt over grote ramen en witte/lichte wanden is er grote behoefte aan goed daglicht. Zeer slechte weersvoorspellingen kunnen niet aan deze behoefte voldoen en vragen dan om het verplaatsen van de fotoshoot. In overleg wordt er dan een nieuwe datum gekozen.

 

DE SHOOT

Indien de wederhelft tijdens de shoot meer dan 30 minuten te laat is wordt er per 30 minuten €20,- in rekening gebracht.

 

LEVERING
Na de fotoshoot selecteert (afhankelijk van het pakket) en bewerkt de fotograaf de foto’s. Je ontvangt binnen 2 dagen een preview samen met de factuur. De foto’s worden binnen 3 weken, na betaling van de factuur, digitaal geleverd als JPG zonder watermerk op groot formaat. In geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden wordt in overleg met de wederpartij een andere termijn vastgesteld. De wederpartij heeft recht op één revisieronde van maximaal één uur, overige uren worden gerekend als meewerk. De kosten hiervoor worden vooraf besproken met de wederpartij en pas na akkoord uitgevoerd. De foto’s worden in een online galerij aangeboden, dit is een kosteloos service en hier kunnen geen rechten aan worden geleend. De galerij blijft 3 maanden online staan.

Deze foto’s zijn vrij te gebruiken in de privé-sfeer of op je eigen social media accounts. Onbewerkte bestanden worden niet geleverd. Plaats je de foto’s op social media? Dan wordt het op prijs gesteld als gebruik wordt gemaakt van de tag (@oh.zo.mooi). De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de geleverde foto’s. Oh zo mooi fotografie probeert de opgeleverde foto’s te bewaren voor een periode van 2 jaar na de opleveringsdatum. Aan deze extra service kunnen geen rechten worden ontleend. Oh zo mooi fotografie behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor vragen mail je naar info@ohzomooi.com

 

AUTEURSRECHT
Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij Oh zo mooi fotografie. Het is voor de wederpartij niet toegestaan om foto’s door te geven aan derden zonder schriftelijke toestemming. Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

Inbreuk op auteursrecht
Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Oh zo mooi fotografie. Bij inbreuk komt Oh zo mooi fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tweemaal de door Oh zo mooi fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
De naam van Oh zo mooi fotografie dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Het bewerken van de foto’s door de wederpartij zelf is niet toegestaan.

 

SCHADE

Wanneer door buitensporig gedrag van de wederpartij, de kinderen, huisdieren, vrienden, familie of personeel van de wederpartij schade veroorzaakt aan de apparatuur stelt Oh zo mooi fotografie de wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van de geleden schade.

Aansprakelijkheid en rechten van derden
Oh zo mooi fotografie is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk.

Download hier je gratis beeld!

Het enige wat je moet doen is je e-mailadres even opgeven.

You have Successfully Subscribed!